มองตลาดหนังสือไทยในมิติ
ความหลากหลาย ราคา และผู้ผลิต

คุณจับ หนังสือเล่ม
ครั้งสุดท้ายเมื่อไหร่?
คำตอบแต่ละคนอาจแตกต่างกันไป แต่หากดูจากภาพรวม จะเห็นว่ายอดขายหนังสือในงานสัปดาห์หนังสือแห่งชาติ ระหว่าง ปี 2556-2566 ค่อนข้างทรงตัว ซึ่งอาจสะท้อนถึงความต้องการหนังสือเล่มของกลุ่มนักอ่านที่ยังคงมีอยู่ และทำให้อุตสาหกรรมหนังสือยังพอไปต่อได้
ที่มา: สมาคมผู้จัดพิมพ์และผู้จำหน่ายหนังสือแห่งประเทศไทย (PUBAT)
ยอดขายหนังสือจากงานสัปดาห์หนังสือแห่งชาติ
10 ปีย้อนหลัง
อย่างไรก็ตาม…หากดูกันที่พฤติกรรมการอ่าน ดูเหมือนว่าคนอ่านหนังสือเล่มจะลดน้อยลงเรื่อย ๆ จากการสอบถามผู้เข้าร่วมงานสัปดาห์หนังสือแห่งชาติและมหกรรมหนังสือระดับชาติ ช่วงปี 2560-2566 พบว่า จำนวนหนังสือที่คนอ่านเฉลี่ยต่อเดือนในช่วง 6 ปีที่ผ่านมามีแนวโน้มลดลง
สถานการณ์ปัจจุบันนี้ทำให้เห็นว่าแม้หนังสือเล่มจะยังคงขายได้ แต่คนอ่านกลับมีแนวโน้มลดลง
ที่มา: สมาคมผู้จัดพิมพ์และผู้จำหน่ายหนังสือแห่งประเทศไทย (PUBAT)
หมายเหตุ: ข้อมูลจากผลสำรวจผู้ตอบแบบสอบถาม 1,120 คน (60) 1,097 คน (61) 450 คน (62) 454 คน (63) 1,383 คน (65) และ 1,696 คน (66)
สัดส่วนการอ่านหนังสือต่อเดือน สำรวจจากผู้เข้าร่วมงานสัปดาห์หนังสือแห่งชาติและมหกรรมหนังสือระดับชาติ
อ่านไม่เกิน 2 เล่มเพิ่มขึ้น
อ่านตั้งแต่ 3 เล่มขึ้นไปน้อยลง
ตลาดหนังสือไทย มีอะไรให้อ่านบ้าง?
พฤติกรรมการอ่านที่เปลี่ยนไปอาจเกิดจากสาเหตุอันหลากหลาย แต่หนึ่งในปัจจัยสำคัญคงหนีไม่พ้น หนังสือที่มีอยู่ในตลาดเราจึงอยากชวนทุกคนมาสำรวจมิติรอบ ๆ ชั้นวางหนังสือที่มี ความหลากหลายทั้งในแง่หมวดหมู่ ราคา และสำนักพิมพ์ ซึ่งหลายคนอาจยังไม่เคยสังเกตเห็นในภาพรวมมาก่อน
ถ้าต้องเลือกซื้อหนังสือสักเล่มคุณอยากได้หนังสือแบบไหน ?
หมวดหมู่
ช่วงราคา
สำนักพิมพ์
ขนาด (แบ่งตามรายได้ต่อปี)
เล็ก
กลาง
ใหญ่
ไม่มีข้อมูล
ที่มา: รวบรวมข้อมูลจากเว็บไซต์ร้านซีเอ็ดบุ๊คเซ็นเตอร์และร้านหนังสือศูนย์หนังสือจุฬาฯ ตั้งแต่ ปี 2548 ถึง เดือนกรกฎาคม 2566 จำนวนรวมทั้งสิ้น 86,070 ปก
หมวดหมู่
ขนาดสำนักพิมพ์ที่เลือก
ทุกขนาด
ช่วงราคา(บาท)
ทุกราคา
ตลาดหนังสือไทย
มีหมวดหมู่อะไร
ให้เลือกอ่านบ้าง?